Cám Pandora

100.000 

Cám Pandora Gold thức ăn cho cá 7 màu, Guppy và Betta