Carton lạnh – Bìa carton

4.000 

Carton lạnh chuyên dụng để bồi giấy lên, làm bìa sổ tay lò xo, sổ tay dán gáy, hoặc làm tấm lót phía trong cho sổ bìa da…