Bìa formex làm mô hình

8.000 

Formex hay còn gọi là foam hay fomex PVC xốp, tấm nhựa PVC xốp